معماری
خانه / دانلود / برنامه فیزیکی نمایشگاه

برنامه فیزیکی نمایشگاه

سلام

در این مطلب برنامه فیزیکی طرح نمایشگاه را برای شما قرار دادیم تا بتوانید در پایان نامه و در ارائه ها از آن استفاده کنید.

برنامه-فیزیکی-طرح-نمایشگاه

فهرست مطالب موجود در فایل:

برنامه فیزیکی نمایشگاه

جمع آوری معیارها و ضوابط 

1-1-  نظامنامه UFI ـ مصوب 1001

1-2- قوانین داخلی UFI ـ مصوب 2001 

1-3- راهنمای مدیریت نمایشگاهها ـ مرجع AEO

1-4- معیارهای بازدیدکنندگان نمایشگاه ـ 2002

1-5- محاسبه بازدیدکنندگان بالقوه از غرفه

1-6- مقررات و قوانین نمایشگاهی هند

 مبانی طراحی ساختمان های نمایشگاهی                                                      

2-1- واژه شناسی نمایشگاه

2-2- برداشت محتوایی از نمایشگاه

2-3- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه

2-4- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه

2-5- فضاهای متشکله نمایشگاه

C.S ـ بخش فضاهاي سرپوشيده (ساختمان)

M ـ گروه فضاهاي اصلي

R ـ گروه فضاهاي وابسته اصلي

C ـ گروه فضاهاي رفاهي

U ـ گروه فضاهاي پشتيباني

U.S ـ بخش فضاهاي رو باز (محوطه)

G ـ گروه فضاهاي سبز

P ـ گروه فضاهاي تردد

S ـ گروه فضاهاي مكث

2ـ6ـ استفاده‌كنندگان نمايشگاه

P ـ جمعيت كاركنان (مقيم)

V ـ جمعيت مراجعين (موقت)

C ـ ظرفيت كلي (لحظه‌اي)

2ـ7ـ سطوح كلي ساختمانهاي نمايشگاهی

SN ـ سطوح خالص (مفيد)

Scir ـ سطوح گردش

SG ـ سطوح ناخالص

2ـ8ـ سطوح سرانه ساختمانهاي نمايشگاهی

PH.B ـ سرانه مبنا

PH.N ـ سرانه خالص

PH.G ـ سرانه ناخالص

2ـ9ـ وسايل سالنهاي نمايشگاهی

Fur ـ اثاينه

Mob ـ تجهيزات

Equ ـ لوازم

2ـ10ـ شاخص‌هاي كنترل سطوح نمايشگاهي

Eeff ـ ارزيابي كارآيي ساختمان

Erev ـ ارزيابي بهره برداري مفيد

Edis ـ ارزيابي توزيع سطوح خالص

تعداد صفحات: 180 صفحه

فرمت فایل: Word – Doc

موفق باشید.

درباره ی ReZa

همچنین ببینید

Require An Occupation Writer To Accomplish The Work For You? This Really Is Just How he is found by you

Require An Occupation Writer To Accomplish The Work For You? This Really Is Just How …

قالب وردپرس