معماری
سرخط خبرها
خانه / دانلود / برنامه فیزیکی نمایشگاه

برنامه فیزیکی نمایشگاه

سلام

در این مطلب برنامه فیزیکی طرح نمایشگاه را برای شما قرار دادیم تا بتوانید در پایان نامه و در ارائه ها از آن استفاده کنید.

برنامه-فیزیکی-طرح-نمایشگاه

فهرست مطالب موجود در فایل:

برنامه فیزیکی نمایشگاه

جمع آوری معیارها و ضوابط 

1-1-  نظامنامه UFI ـ مصوب 1001

1-2- قوانین داخلی UFI ـ مصوب 2001 

1-3- راهنمای مدیریت نمایشگاهها ـ مرجع AEO

1-4- معیارهای بازدیدکنندگان نمایشگاه ـ 2002

1-5- محاسبه بازدیدکنندگان بالقوه از غرفه

1-6- مقررات و قوانین نمایشگاهی هند

 مبانی طراحی ساختمان های نمایشگاهی                                                      

2-1- واژه شناسی نمایشگاه

2-2- برداشت محتوایی از نمایشگاه

2-3- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه

2-4- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه

2-5- فضاهای متشکله نمایشگاه

C.S ـ بخش فضاهاي سرپوشيده (ساختمان)

M ـ گروه فضاهاي اصلي

R ـ گروه فضاهاي وابسته اصلي

C ـ گروه فضاهاي رفاهي

U ـ گروه فضاهاي پشتيباني

U.S ـ بخش فضاهاي رو باز (محوطه)

G ـ گروه فضاهاي سبز

P ـ گروه فضاهاي تردد

S ـ گروه فضاهاي مكث

2ـ6ـ استفاده‌كنندگان نمايشگاه

P ـ جمعيت كاركنان (مقيم)

V ـ جمعيت مراجعين (موقت)

C ـ ظرفيت كلي (لحظه‌اي)

2ـ7ـ سطوح كلي ساختمانهاي نمايشگاهی

SN ـ سطوح خالص (مفيد)

Scir ـ سطوح گردش

SG ـ سطوح ناخالص

2ـ8ـ سطوح سرانه ساختمانهاي نمايشگاهی

PH.B ـ سرانه مبنا

PH.N ـ سرانه خالص

PH.G ـ سرانه ناخالص

2ـ9ـ وسايل سالنهاي نمايشگاهی

Fur ـ اثاينه

Mob ـ تجهيزات

Equ ـ لوازم

2ـ10ـ شاخص‌هاي كنترل سطوح نمايشگاهي

Eeff ـ ارزيابي كارآيي ساختمان

Erev ـ ارزيابي بهره برداري مفيد

Edis ـ ارزيابي توزيع سطوح خالص

تعداد صفحات: 180 صفحه

فرمت فایل: Word – Doc

موفق باشید.

درباره ی ReZa

قالب وردپرس